Algemeen

De Karwij organiseert onderwijs en opvoeding voor jongeren binnen opleidingsvorm drie (OV3).

Door een sterk doorgedreven individuele beroepsopleiding bereidt opleidingsvorm 3 de jongere optimaal voor op een volledige integratie in het gewone werk – en leefmilieu. Wie afstudeert in één van de opleidingen, gaat werken als medewerker op de reguliere arbeidsmarkt.

 

De Karwij organiseert onderwijs en opvoeding voor jongeren OV3 bij wie de onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ze hem/haar, ondanks allerlei aanpassingen, verhinderen om de lessen en de leerstof binnen een school voor gewoon onderwijs te kunnen blijven volgen (type basisaanbod) en/of voor jongeren met een sociaal of emotioneel probleem (type 3).

De Karwij bezit extra expertise met betrekking tot de begeleiding van jongeren OV3 met autisme of een autismespectrumstoornis (type 9).

De algemene vakken (rekenen, taal,…) zijn afgestemd op de gekozen praktijkrichting en hebben bijgevolg een functioneel karakter. Tevens hebben wij aandacht voor het verwerven van een correcte arbeidsattitude en de vorming van de totale persoonlijkheid en eigenheid van de jongere.

Iedere leerling heeft een persoonlijke zorgleerkracht waar hij of zij terecht kan. Indien nodig wordt een individueel begeleidingsplan voor de leerling opgestart.

Zalig om samen met onze leerlingen te dromen over later, en mee te kunnen bouwen aan hun toekomst!

                Mevr. An – schoolpedagoog

 

De zorgleerkracht ondersteunt ook de leerkracht in zijn werking met de jongeren.
Dankzij de uitgebreide netwerking doen we ook beroep op externe specialisten. Samen met hen gaan we in overleg met de ouder(s) en/of verantwoordelijke(n).

Onderstaand een waaier van waardevolle partners:

  • Sociale dienst Jeugdrechtbank
  • Bemiddelingscommissie
  • Comité Bijzondere jeugdzorg
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
  • Kinder – en Jeugdpsychiatrie
  • Dienst voor Pleegzorg
  • Thuisbegeleidingsdiensten
  •  ….

 

Ook het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) is een vaste partner. Met elke vraag betreffende de schoolloopbaanbegeleiding van uw kind kan u ook bij hen terecht. Het CLB is elke week aanwezig op school. Samen met de cel leerlingenbegeleiding en de klassenraad gaan zij op zoek naar de beste aanpak.