Rots en Water

Het Rots – en Waterprogramma is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes. Het trainen van de fysieke weerbaarheid is een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Door de fysieke oefeningen leren jongeren op een andere manier te communiceren.

Soms moet men zich assertief opstellen , in de aanval gaan, voor zichzelf opkomen: zich durven opstellen als ROTS. Andere momenten moet men zich als WATER gedragen om meer effect te hebben. Dit vertaalt zich dat in evenwicht houden en de kracht van de ander gebruiken.

Binnen de trainingen met de jongere op De Karwij, worden deze principes omgezet naar communicatievaardigheden: luisteren vooraleer men reageert, respect opbrengen voor de andere, grenzen kennen en leren hanteren. Elke training start heel fysiek en wordt ondersteund door momenten van groepsgesprekken, zelfreflectie en opdrachten. Vanuit deze fysieke ervaringen wordt er stil gestaan bij de lichamelijke gewaarwording en de bewustwording. Hierdoor wordt de overgang van de aangeleerde technieken en de mentale en sociale vaardigheden naar de persoonlijke leefwereld – en sfeer (thuissituatie, schoolse omgeving, peergroup,..) getransfereerd.

Vaardigheden worden ingeoefend die je in de gehele school kan inzetten om pesten te voorkomen en faalangst te verminderen. Bovenop is het gewoon leuk om samen te doen en te ervaren.

In bijlage vinden jullie de visietekst die onze Rots & Water werking op de Karwij toelicht…