OV3 – type 3

Het type 3 van het buitengewoon onderwijs is bestemd voor leerlingen waarbij waarbij specifieke stoornissen (op vlak van aandacht, hyperactiviteit, oppositioneel-opstandigheid, gedrag, angst, stemmingen en/of hechting) zijn vastgesteld door multidisciplinair onderzoek.

Het gaat om leerlingen met een gedrags – en emotionele problematiek, die vaak één of meerdere symptomen vertonen.
 
 

Voorbeelden hiervan zijn motorische onrust, sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psychosomatische klachten, overactief gedrag, wegloopgedrag, agressiviteit, opstandig gedrag, gebrek aan sociale vaardigheden, …

De noden van de leerling zijn dermate ernstig dat een individuele en aangepaste begeleiding zich opdringt.

 • Algemene doelstellingen

 

Na een minimale beroepsopleiding van vijf jaar de jongere integreren in de reguliere maatschappij als medewerker op het werkveld.
 • Specifieke doelstellingen: socio-emotionele ontwikkelingsdoelen

 

Streven naar meer aangepast sociaal gedrag, aanleren van sociael vaardigheden, bijbrengen en verhogen van het zelfvertrouwen, de omgeving zo prikkelvrij mogelijk maken,…
 • Onze middelen

 

 • Kleinere klasgroepen
 • Orthopedagogisch basisklimaat
 • Sociale competentietraining
 • Gedragssystemen
 • Maximale structuur
 • Aangepaste werkhouding
 • Optimale taakspanning
 • Visualisatie en concretisatie
 • Opvolging en begeleiding

 

De schoolpedagoog en de cel leerlingenbegeleiding garanderen een constante opvolging en begeleiding van de jongere. Via de wekelijkse klassenraad is elke leerkracht nauw betrokken in het proces. Elke bespreking stuurt het individueel handelingsplan bij.

 
 

Onze ‘kans’-armere leerlingen ‘kans’-rijker maken (in een soms bikkelharde maatschappij)

                 Mr. Bram D. – Leerkracht ICT