ABO

ABO is het perfecte antwoord

op de eeuwige vraag naar praktijk-ervaring,

die je terugvindt bij elk job-aanbod

          Mevr. Larissa en Mevr. Kato – ABO-verantwoordelijken

ABO, of Alternerende Beroepsopleiding, is een nazorgsysteem dat leerlingen (cursisten) moet helpen een brug te slaan tussen school en werk. Na het 5 jaar schoollopen op De Karwij is het vinden van werk niet altijd zo vanzelfsprekend, de leerlingen missen het zelfvertrouwen en de vereiste ervaring om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. ABO biedt de mogelijkheid om die kloof tussen school en bedrijf te verkleinen en tewerkstellingskansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.

De doelstellingen van ABO zijn bijgevolg:

  • Een schooljaar lang werkervaring opdoen in een bedrijf gelinkt aan hun opleiding.
  • Nastreven van een effectieve tewerkstelling.

De ABO-opleiding bestaat uit 2 delen, en is op haar beurt een deeltje van de algemene opleidingsstructuur van de school:

  • Vorming op school: de cursist krijgt aanvullende sociale – en beroepsgerichte vorming.
  • Werkervaring in het bedrijf:een stage waar het programma bepaald wordt door school en bedrijf. Zij staan tevens in voor de begeleiding van de cursist.

Het coördinator van de ABO-opleiding op De Karwij ligt in handen van Larissa Carnoy (larissa.carnoy@de-karwij.be) en Kato Vandevelde (kato.vandevelde@de-karwij.be)