Onderhoudsassistent

Je wordt opgeleid tot medewerker binnen de onderhoudsdienst van een school, ziekenhuis, klusjesdienst, stad of gemeente …

Metselwerk, onderhoudsschilderwerk, bewerken en installeren van diverse metalen-koperen-PVC buizen … Allemaal technieken en vaardigheden die jouw leerkrachten je binnen de 3 grote vakgroepen Bouwwerk, Schilderwerk en Installatietechniekenaanleren en laten inoefenen, zodat je later als een heuse onderhoudsassistent je mannetje kan staan…

 • Vaardigheden

 • Bouwwerken

  Mortel maken

  Metselen

  Grondwerken

  Voegwerk

  Muurafwerking

  Werken op hoogte

 • Schilderwerk

  Dekkend Schilderwerk

  Schilderen op ladder/stelling

  Transparant schilderwerk

  Werken met borstel en verfrol

  Behangen

  Vloerbekleding plaatsen

 • Installatietechnieken

  Buizen snijden en bewerken

  Monteren van diverse kranen

  Verbinden van buizen

  (De-)monteren van leidingen

  Lassen

  Veiligheid-Checklist-Aannemers

 • Lessentabellen

Het lesaanbod wordt voornamelijk gestuurd door het opleidingsprofiel praktijk van de onderhoudsassistent enerzijds en het pakket van de algemeen vormende ontwikkelingsdoelen anderzijds.Aangezien we buitengewoon secundair beroepsonderwijs zijn, ligt de nadruk vooral op de praktische vorming.
Verdeling aantal lesuren per leervak en per leerjaar
Leervak 2OA 3OA 4OA 5OA ABO-OA
GASV 5 u. 5 u. 5 u. 5 u. 4** u.
GASV LO 2 u. 2 u. 2 u. 2 u. *
GASV Crea 2 u. 2 u. *
GASV PC 1 u. 1 u. 1 u. 1 u. *
Leefsleutels 1 u. 1 u. 1 u. 1 u. *
Rots en Water 1 u. 1 u. *
Godsdienst 2 u. 2 u. 2 u. 2 u. *
Beroepspraktijk Onderhoudsassistent – Bouwwerk 5 u. 5 u. 7 u. 7 u.* 10** u.
Beroepspraktijk Onderhoudsassistent – Schilderwerk 5 u. 5 u. 6 u. 6 u. 10** u.
Beroepspraktijk Onderhoudsassistent – Installatietechnieken 6 u. 6 u. 7 u. 7 u. 10** u.
BOA 2 u. 2 u. 1 u. 1 u. *
TOTAAL 32 u. 32 u. 32 u. 32 u. 14** u.
*In het laatste jaar van de kwalificatiefase krijgen de leerlingen ook lessen rond VCA, en wordt bovendien de mogelijkheid geboden om het VCA-attest te behalen.
**De 14 lesuren in ABO-OA worden aangevuld met 3 dagen intensieve praktijkervaring op de werkvloer.
 • Legende

Afkorting Verklaring
2/3/4/5 OA 2e/3e/4e/5e jaar Onderhoudsassistent
ABO-OA Extra jaar Alternerende Beroepsopleiding voor Onderhoudsassistent
GASV Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming
LO Lichamelijke Opvoeding
PC Functioneel gebruik van de PC
Leefsleutels Training sociale vaardigheden I
Rots en Water Training sociale vaardigheden II
VCA Veiligheid-Checklist-Aannemers
BOA Beroepsondersteunende Activiteiten
 • Even binnen (of buiten 😉 ) kijken in (of uit 😀 ) de klas…