Schilder-decorateur en Schilder Duaal

Je  wordt opgeleid tot medewerker bij een schilder-decorateur.

Dekkend schilderwerk, niet dekkend schilderwerk, plamuren, schuren, behangwerk, plaatsen van vloerbekleding… Een greep uit de diverse technieken en vaardigheden die stapsgewijs worden aangeleerd en ingeoefend om van jou een waardig Schilder-decorateur te maken…

  • Vaardigheden

Manueel dekkend schilderwerk

Decoratief schilderwerk

Schilderen op ladder en stelling

Niet-dekkend schilderwerk

Pistoolschilderwerk

Vloerbekleding

Veiligheid-Checklist-Aannemers

Behangwerk

Gordijnen plaatsen

  • Lessentabellen

Het lesaanbod wordt voornamelijk gestuurd door het opleidingsprofiel praktijk van de schilder-decorateur enerzijds en het pakket van de algemeen vormende ontwikkelingsdoelen anderzijds. Aangezien we buitengewoon secundair beroepsonderwijs zijn, ligt de nadruk vooral op de praktische vorming.
Voor de richting Schilder Duaal wordt in de kwalificatie- en integratiefase een praktijkervaring op de werkvloer  afgewisseld met  GASV en BGV lessen op de school
Verdeling aantal lesuren per leervak en per leerjaar
Leervak 2SD 3SD 4SD 5SD ABO-SD
GASV 5 u. 5 u. 5 u. 5 u. 4** u.
GASV LO 2 u. 2 u. 2 u. 2 u. *
GASV Crea 2 u. 2 u. *
GASV PC 1 u. 1 u. 1 u. 1 u. *
Leefsleutels 1 u. 1 u. 1 u. 1 u. *
Rots en Water 1 u. 1 u. *
Godsdienst 2 u. 2 u. 2 u. 2 u. *
Beroepspraktijk Schilder-decorateur 16 u. 16 u. 20 u. 20* u. 10** u.
BOA 2 u. 2 u. 1 u. 1 u. *
TOTAAL 32 u. 32 u. 32 u. 32 u. 14** u.
*In het laatste jaar van de kwalificatiefase krijgen de leerlingen ook lessen rond VCA, en wordt bovendien de mogelijkheid geboden om het VCA-attest te behalen.
**De 14 lesuren in ABO-SD worden aangevuld met 3 dagen intensieve praktijkervaring op de werkvloer.
  • Legende

Afkorting Verklaring
2/3/4/5 SD 2e/3e/4e/5e jaar Schilder-Decorateur
ABO-SD Extra jaar Alternerende Beroepsopleiding voor Schilder-decorateur
GASV Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming
LO Lichamelijke Opvoeding
PC Functioneel gebruik van de PC
Leefsleutels Training sociale vaardigheden I
Rots en Water Training sociale vaardigheden II
VCA Veiligheid-Checklist-Aannemers
BOA Beroepsondersteunende Activiteiten
  • Even binnenkijken in de klas…