Schoolreglement

Bij de eerste inschrijving van uw kind op onze school ontvangt u een papieren versie van het schoolreglement. De inschrijving is pas definitief als u zich hiermee schriftelijk akkoord verklaart.

Indien er gedurende het schooljaar, door decretale verplichting, zich een wijziging in het reglement voordoet, brengt de school u hiervan op de hoogte. Indien bij de start van een nieuw schooljaar wijzigingen optreden brengt de school u eveneens op de hoogte. U ontvangt dan een schriftelijke opsomming van de laatste wijzigingen. U wordt dan ook opnieuw gevraagd u schriftelijk akkoord te verklaren.

Op eenvoudig verzoek kan u altijd een papieren versie van ons schoolreglement ontvangen.

Bovendien vindt u altijd de laatste versie (laatste wijzigingen staan aangeduid in het geel) van het reglement steeds hier, net zoals ook de bijlage ivm de schoolonkosten .

Ons schoolreglement garandeert iedereen

een mooi plekje op onze school…