Opleidingsstructuur OV3

Elke opleiding, met uitzondering van de duale opleidingen, spreidt zich uit over minimaal drie fasen.

 • Observatiefase

  De observatiefase is de allereerste fase en loopt over 1 jaar. Heel uitzonderlijk kan de klassenraad beslissen dat omwille van een specifieke reden de observatiefase voor bepaalde tijd verlengd wordt.

  Ieder leerling die van uit de lagere school de overstap maakt naar onze school doorloopt deze fase. In het lessenrooster zijn de uren Basis Haarverzorging, Basis Horeca, Basis Schilderen en Behangen en Basis Bouw voorzien, en wel in die mate dat ze optimaal zijn afgestemd op de voorkeur van de leerling.

  De jongens en meisjes verkennen op deze manier wat elk beroep te bieden heeft. Op eenvoudige wijze proeven ze van de specifieke vaktechnieken

  Op het einde van dit observatiejaar maakt de leerling een beroepskeuze uit één van de vier opleidingen op school. Dit is meteen ook de start van de volgende fase in de opleiding.

 • Opleidingsfase

  De opleidingsfase loopt over minstens twee volgende schooljaren. Het individueel handelingsplan bepaalt of een verlenging tot drie jaar wenselijk is.

  In deze opleidingsfase ligt de nadruk op het goed verwerven van een deeltechniek.

  Naar het einde van deze fase worden meerdere deeltechnieken aan elkaar gekoppeld en spreken we meer en meer van samengestelde opdrachten. Wie dit beheerst , is klaar voor de volgende fase.

  1 september 2021 wordt gestart met de opleidingen Basis Haarverzorging, Basis Horeca, Basis Schilderen en Behangen en Basis Bouw.

 • Kwalificatiefase

  De kwalificatiefase strekt zich uit over de laatste twee jaar. Ook hier spreken we van minstens twee jaar opleiding en kan de klassenraad zich eventueel uitspreken over een trajectverlenging.

  In de kwalificatiefase werkt de jongere aan samengestelde opdrachten. In het eerste jaar loopt de leerling een stage van drie weken. In het tweede leerjaar van deze fase spreidt de stage zich over over zes weken.

  Vanaf 1 september 2023 kregen wij toestemming om onderstaande opleidingen in te richten:

  • Keukenmedewerker (+ Duaal)
  • Medewerker Fastfood (+ Duaal)
  • Medewerker Spoelkeuken
  • Medewerker Bouw (+ Duaal)
  • Medewerker Tegelzetwerken en dekvloeren
  • Cementgebonden voeger
  • Medewerker Kapper
  • Medewerker Schilder- en Behangwerken (+ Duaal)
 • Alternerende Beroepsopleiding

  Jongeren die hun kwalificatiegetuigschrift van de opleiding behalen  of door de klassenraad toelating verkrijgen kunnen een extra leerjaar alternerende beroepsopleiding volgen (ABO).

  Tijdens dit ABO jaar loopt de student drie dagen stage per week in een bedrijf dat een open vacature aanbiedt. De resterende twee dagen van de week gaan door op school. Naast een pakket algemene sociale vorming worden de specifieke beroepstechnieken vervolmaakt bij de vakleerkracht.

  Vanaf 1 september 2025 kregen wij toestemming om onderstaande opleidingen binnen de integratiefase in te richten:

  • Keukenmedewerker (+ Duaal)
  • Medewerker Fastfood (+ Duaal)
  • Medewerker Spoelkeuken
  • Medewerker Bouw (+ Duaal)
  • Medewerker Tegelzetwerken en dekvloeren
  • Cementgebonden voeger
  • Medewerker Kapper
  • Medewerker Schilder- en Behangwerken (+ Duaal)
 • Duaal Leren

  Ook voor Duaal Leren kunnen jongeren terecht op De Karwij. Duaal Leren is een combinatie van schoollopen en ervaring opdoen op de werkvloer. De leerlingen genieten bij Duaal leren ook van een vergoeding.

  Volgende opleidingen kunnen binnen Duaal Leren gevolgd worden

  • Medewerker Fastfood Duaal
  • Schilder Duaal
  • Keukenmedewerker Duaal
  • Medewerker Ruwbouw (in aanvraag voor 2022-2023)

              

Mijn zoon kan zich ontplooien naar zijn eigen mogelijkheden, ongeacht de tijd hij daarvoor nodig heeft…

                Ouder ~ Anoniem