Studierichtingen OV4

Eigen aan OV4 zijn de identieke opleidingsstructuur en studierichtingen als diegene in het gewone secundair onderwijs, maar met die extra ondersteuning, eigen aan buitengewoon secundair onderwijs. Vermits De Karwij OV4 aanbiedt in samenwerking met het VTI te Lokeren (tevens ook de vestigingsplaats, en dus de plaats waar alle lessen zullen doorgaan), verwijzen we dan ook graag naar hun website voor verdere informatie aangaande de opleidingsstructuur binnen de A-stroom, en de ingerichte studierichtingen.

We voorzien in de richtingen ‘1A’ en ‘2A’, met als optie Moderne Wetenschappen, Industriële Wetenschappen en Mechanica – Elektriciteit.Vanaf het derde jaar voorzien we in de logische vervolgopleidingen met als finaliteit ‘Industriële ICT en Industriële Wetenschappen’.

 

studierichtingen OV4