Opleidingsstructuur OV4

Eigen aan OV4 is de gelijkaardige opleidingsstructuur als diegene in het gewone secundair onderwijs, maar met die extra ondersteuning, eigen aan buitengewoon secundair onderwijs. Vermits De Karwij OV4 aanbiedt in samenwerking met het VTI te Lokeren (tevens ook de vestigingsplaats), verwijzen we dan ook graag naar hun website voor verdere informatie aangaande de gehanteerde opleidingsstructuur binnen de A-stroom.