gesprek gemoedelijk positief mama OBS

Een gesprek met de juf of meester verloopt steeds gemoedelijk en positief
Ouder – leerling OBS

gesprek gemoedelijk positief mama OBS