Internaat

Wij werken nauw samen met het MFC De Hagewinde, dit zowel voor internaat, semi-internaat als thuisbegeleiding.

De Hagewinde is een multifunctioneel centrum (MFC) in Lokeren dat kinderen en jongeren, die in moeilijke opvoedingssituaties verkeren, op maat en zorgzaam ondersteunt bij hun groei naar volwaardige burgers, en op die manier hun rechtmatige plaats in de samenleving afdwingt.

In het MFC verblijven kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES), met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of met een licht tot matig mentale beperking. Om aanspraak te maken op de werking van het multifunctioneel centrum heeft een kind een goedkeuring nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Aan ieder kind en iedere jongere binnen De Hagewinde wordt zorg op maat geboden.

Er is keuze uit begeleiding in het internaat, in het semi-internaat en thuis.

Meer info hieromtrent vind je op de site van hagewinde