Kwaliteitszorg : Ouder- en leerlingebevraging

Beste ouders,

Vorig schooljaar kreeg u en uw zoon/dochter van ons een tevredenheidsenquête mee. Met deze enquête wilden wij de stem van de ouders en onze leerlingen laten spreken: ‘Hoe tevreden zijn jullie over onze schoolwerking?’

Deze enquête was geen verplichting én ze was anoniem. Als school vinden wij een open communicatie ontzettend belangrijk. Alle enquêtes die we ingevuld terugkregen, hebben we dan ook zonder uitzondering verwerkt. Alleen zo geven we een eerlijk en correct beeld weer van de mening van de ouders.

Wij zijn zeer tevreden met de resultaten van deze bevraging en delen dan ook graag de resultaten van de enquête mee. We hebben een aantal werkpunten voor ons als school geformuleerd en zien hierbij zeker de mogelijkheid tot verandering of vooruitgang. Op deze manier trachten we ons als school te verbeteren en willen wij verder bouwen aan een kwaliteitsvolle school.

Wij willen iedereen die deelgenomen heeft aan deze enquête hartelijk danken voor hun medewerking en vertrouwen!

Conclusies en acties ouder- en leerlingbevraging*