Inleefdag OBS

De leerlingen van OBS gingen naar de surfputten in Heusden voor de inleefdag.