Leerlingenvervoer

Indien uw kind in het observatiejaar of de opleidingsfase de lessen volgt dan kan hij /zij met de schoolbus naar school komen. Dit leerlingenvervoer is gratis als u een rechthebbende leerling bent.

Alle leerlingen die de dichtstbijzijnde school van hun keuze bezoeken, zijn rechthebbende leerlingen.
 
Er is een tussenkomst voor:

  • het vervoer van een verblijfplaats, tehuis, pleeggezin of vaste opstapplaats naar de dichtstbijzijnde school
  • het vervoer van een verblijfplaats of vaste opstapplaats naar het tehuis, instituut/internaat of pleeggezin.

Leerlingen die omwille van co-ouderschap recht hebben op leerlingenvervoer naar de ene ouder, krijgen ook recht op leerlingenvervoer naar de andere ouder. Bij collectief vervoer geldt als voorwaarde dat er naar deze tweede opstapplaats een aanbod is van een ophaaldienst zonaal leerlingenvervoer door De Lijn.

Leerlingen geplaatst door de Jeugdrechter of de Bijzondere Jeugdbijstand hebben recht op kosteloos vervoer.

De overheid komt tussen in de reiskosten van leerlingen in het buitengewoon onderwijs van hun woon-, verblijfplaats of vaste opstapplaats naar de dichtstbijzijnde vrije-keuzeschool of vestigingsplaats. Hierbij wordt rekening gehouden met een voor de leerling geschikt onderwijs, d.w.z.:

  • het type in het buitengewoon basisonderwijs;
  • de opleidingsvorm, het type en de opleiding in het buitengewoon secundair onderwijs;
  • de aanwezigheid van autiwerking binnen het type en /of opleidingsvorm;
  • indien nodig, de aanwezigheid van een (semi-)internaat.

Bij de inschrijving van uw kind op onze school zal de secretariaatmedewerker de aanvraag tot gratis vervoer indienen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle mogelijke criteria tot aanvraag. Zij beslissen hier echter niet zelf over de goedkeuring. Enkel het departement onderwijs beslist hier over.

Vanaf de kwalificatiefase  moeten de leerlingen zich zelfstandig naar de school of het internaat begeven. De verplaatsing gebeurt met een eigen vervoermiddel of met het openbaar vervoer. Er zijn enkele specifieke uitzonderingen op de regel.

Hulp nodig? De secretariaat medewerker helpt u hierbij graag.