GOK

Het Gelijke OnderwijsKansen (GOK)-beleid in onze school is erop gericht leerlingen die meer kansen nodig hebben, meer kansen te geven. De onderwijsachterstand van kansarme leerlingen wegwerken en integratie bevorderen is de taak van de volledige school. Het GOK-beleid strekt zich dan ook uit over drie niveaus en bevat drie vaste thema’s. We werken op het niveau van de school, leerkrachten en leerlingen en aan de thema’s taalvaardigheid, onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aanbieden aan ouders en netwerken.

Ons GOK-beleid is activerend, ondersteunend, informerend en reikt structuren aan, zowel voor leerlingen als leerkrachten om de doelen te bereiken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de functionele taalvaardigheid die met extra ondersteuning in de klassen op een interactieve en attractieve manier wordt gebracht.

Taal is belangrijk, daarom hamert de school er op dat er een nauwe samenwerking is tussen BGV en GASV.

Ouders zijn de belangrijkste pionier in de opvoeding van het kind, wij willen de ouders zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. De schoolloopbaan van elk kind wordt uitvoerig besproken en overzichtelijk geschetst. Dalmomenten in hun levensloop worden onmiddellijk gedetecteerd en samen gaan we op zoek naar oplossingen. Vooral spijbelgedrag is een actiepunt binnen onze school.

Binnen het thema netwerken hebben we vooral oog voor de beeldvorming naar onze buren en leggen we contacten met time-outprojecten, groene zorg, alsook de dienst integrale veiligheid van Lokeren.
Deze samenwerkingsverbanden komen al onze leerlingen rechtsreeks of onrechtstreeks ten goede.

GOK wordt door de volledige school gedragen, zo zorgen we voor een goed klimaat tussen leerling, leerkracht en ouders.

Het GOK-beleid op De Karwij wordt gecoördineerd door Kim Van Achte (gok@hagewinde.be)

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
wie je in aanleg bent
maar zoals je je nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze en in jouw uur.

                 A.A. Terruwe