Visie

Kinderen en jongeren in moeilijke opvoedingssituaties
bij hun groei naar volwaardige burgers
op maat en zorgzaam ondersteunen
en hun rechtmatige plaats in de samenleving
al doende afdwingen

Onze juffen staan steeds klaar om ons te helpen. Dat geeft me een heel goed gevoel!

                Amandine – leerling 4KM1

Vanuit de aanvaarding van hun authenticiteit willen we met hen, en met hun sociale omgeving, hun mogelijkheden maximaal benutten en hen op maat en zorgzaam ondersteunen.

Vanuit een christelijke inspiratiebron en een pedagogische visie reiken we een waardekader aan dat groeikansen waarborgt.

De Karwij wil deze visie belichamen in een dagelijkse dynamiek, gestuurd door een breed, maar tegelijk ook sterk geïndividualiseerd zorgmanagement, vertrekkende vanuit het zorgcontinuüm, eigen aan onze school. Dit alles vertaalt zich uiteindelijk in een gepersonaliseerd handelingsplan.
 
Voor ieder kind aan de slag gaan met een individueel handelingsplan, is onze sterke troef. Een troef die we kost wat kost willen realiseren.
 

  • De Karwij investeert in …

  • individueel onderwijs.
Onze specifieke werkvormen, de afgewogen samenstelling van de klassengroep,   een permanent  begeleidingsteam,  gedreven leerkrachten… de zorg voor onze doelgroep ligt ons nauw aan het hart.
  • specifieke methodieken.
We fixeren ons voortdurend op de zoektocht naar de oorzaak van … en minder op de gevolgen van. Door deze ingesteldheid garanderen we oplossingsgericht werk.
  • samenwerking met externe partners.
De netwerking en collegialiteit tussen de externe en niet externe dienstverlenende organisaties (leefgroepwerking, gezinsbegeleiding, zorgboer, Sociale dienst Jeugdrechtbank, bemiddelingscommissie, consulenten Comité Bijzondere jeugdzorg, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, jeugdpsychiaterie, pleegezinnendienst, thuisbegeleidingsdiensten, …) zijn structurele kwalitatieve bijdragen tot succes.
  • duidelijke feed- back.
Elke evolutie, elke verworven competentie in de cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling wordt vertaald in een uniek competentierapport.
  • verantwoordelijkheid.
Het door de ouder geboden vertrouwen ligt ons nauw aan het hart.