Basis Horeca, Grootkeukenmedewerker, Keukenmedewerker Duaal en Medewerker Fastfood Duaal

Je wordt opgeleid als medewerker in de grootkeuken van een ziekenhuis, rustoord, traiteurdienst, winkelketen …

Kooktechnieken, versnijden van groenten, verzorgen van de koude lijn, bedienen van grootkeukenapparatuur … het is slechts een greep uit de diverse technieken die je krijgt aangereikt en dagelijks kan inoefenen, en van jou dus een waardig horeca- of grootkeukenmedewerker maken.

  • Vaardigheden

Verzorgen Koude Lijn

Bereiden van groenten

Kruiden en op smaak brengen

Productkennis

Portioneren

Bedienen grootkeukenapparatuur

Snijtechnieken

Serveertechnieken

Bediening van klanten

  • Lessentabellen

Het lesaanbod wordt voornamelijk gestuurd door het opleidingsprofiel praktijk van de opleidingen Basis Horeca en Grootkeukenmedewerker enerzijds en het pakket van de algemeen vormende ontwikkelingsdoelen anderzijds. Aangezien we buitengewoon secundair beroepsonderwijs zijn, ligt de nadruk vooral op de praktische vorming.

Voor de richtingen Keukenmedewerker Duaal en Medewerker Fastfood Duaal wordt in de kwalificatie- en integratiefase een praktijkervaring op de werkvloer  afgewisseld met  GASV en BGV lessen op de school.

Verdeling aantal lesuren per leervak en per leerjaar
Leervak 2BHO 3GKM 4GKM 5GKM ABO-GKM
GASV 5 u. 5 u. 5 u. 5 u. 4* u.
GASV LO 2 u. 2 u. 2 u. 2 u. *
GASV Crea 2 u. 2 u. *
GASV PC 1 u. 1 u. 1 u. 1 u. *
Leefsleutels 1 u. 1 u. 1 u. 1 u. *
Rots en Water 1 u. 1 u. *
Godsdienst 2 u. 2 u. 2 u. 2 u. *
Beroepspraktijk

Basis Horeca

Grootkeukenmedewerker

16 u. 16 u. 20 u. 20 u. 10* u.
BOA 2 u. 2 u. 1 u. 1 u. *
TOTAAL 32 u. 32 u. 32 u. 32 u. 14* u.
*De 14 lesuren in ABO-GKM worden aangevuld met 3 dagen intensieve praktijkervaring op de werkvloer.
  • Legende

Afkorting Verklaring
2 BHO 2e jaar Basis Horeca
3/4/5 GKM 3e/4e/5e jaar Grootkeukenmedewerker
ABO-GKM Extra jaar Alternerende Beroepsopleiding voor Grootkeukenmedewerker
GASV Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming
LO Lichamelijke Opvoeding
PC Functioneel gebruik van de PC
Leefsleutels Training sociale vaardigheden I
Rots en Water Training sociale vaardigheden II
BOA Beroepsondersteunende Activiteiten
  • Even binnenkijken in de klas…