Wij zijn er voor jou

 • Wij zijn er voor jou!

 • Directie

  Mr. Patrick

  Als directeur ben ik er voor iedereen die onze school koos als zijn of haar school. Ik zie het dan ook als mijn taak en uitdaging om jullie allemaal te doen thuisvoelen onder dat ene dak dat ons allen bindt : De Karwij !
  Ik ben er zeker van dat ons voltallige team jou of jouw ouders met De Karwij een plaats aanbieden waar het, naast het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden ook nog warm en aangenaam vertoeven is… Dat is de uitdaging die ik dagelijks met jullie wil aangaan!
 • TAC ~ TA

  Mevr. Petra

  Als de directeur afwezig is op school ben ik als TAC , in samenspraak met de directeur, verantwoordelijk voor de algemene leiding. Elke dag sta ik dan ook heel dicht bij de leerkrachten en leerlingen van de school. Ik coördineer de vier opleidingen op het vlak van didactiek, logistiek en werking. Ik leg contact met externe bedrijven en werkgevers om de jongeren van het vierde en vijfde leerjaar een passende stageplaats te bieden.

   

  Mr. Toon

  Als TA coördineer ik de veiligheid op de school. Ik maak er werk van dat onze leerlingen en leerkrachten iedere dag in een veilige en goed onderhouden leeromgeving (kunnen) werken. Ik werk nauw samen met de directeur en de technisch adviseur coördinator en bouw mee aan de goede algemene werking van de school. Op woensdag en vrijdag maak ik deel uit van de permanentie. Wanneer de leerling aangeeft dat het niet lukt in de klas of op de speelplaats kan de permanentie ingeschakeld worden.
 • Secretariaat

  Mevr. Brigitte

  Mevr. Karen

  Als u onze school binnenstapt komt u eerst bij ons, het secretariaat, terecht. We zijn er in de eerste plaats voor u en uw kinderen, jullie zijn van harte welkom. Telefoneert u naar de school , ook dan hoort u eerst onze stem. We verbinden u graag door met de directeur, de schoolpedagoog, de TAC, de TA, kortom met het even wie. Elke dag staan wij in voor de leerlingen- en personeelsadministratie.

   

  Mevr. Nancy

  Mevr. Larissa

 • Orthopedagogen

  Mevr. Elke

  Als orthopedagogen begeleiden Mevr. An en ikzelf de leerlingen vanuit een positieve benadering, met geloof in evolutie en groei. Aan de hand van het individueel handelingsplan proberen we het welbevinden van leerlingen (en dus indirect ook dat van de leerkrachten) te verbeteren. Via klassenraden of gesprekken met de verschillende partners (ouders, leefgroepen, therapeuten, consulenten,….) wordt oplossingsgericht gewerkt aan mogelijke probleemsituaties.

   

  Mevr. An

  Heb je het even moeilijk? Heb je iets ergs meegemaakt? Vlotten de relaties thuis of op school niet goed? Kortom, heb je een probleem waar je zelf geen oplossing voor vindt, zelfs niet met de hulp van vrienden of je leerkracht? Dan kan je terecht bij Mevr. Elke of mezelf, jullie zorgleerkracht. Er is ruimte voor een gesprek, advies, en indien nodig kan een verdere begeleiding opgestart worden. Voor de leerlingen van OBS neemt Mevr. Kathleen de taak van zorgleerkracht op zich, voor de leerlingen met ASS doet Mevr. Sandrine dit.
 • Het Anker ~ Type 9 en ASS-begeleiding

  Mevr. Sandrine

  Als zorgleerkracht van de leerlingen met ASS, tracht ik ervoor te zorgen dat deze jongeren zich goed voelen bij ons op school. De dag structureren voor hen, kan er al voor zorgen dat ze de dag doorkomen zonder al te veel stress. Ook tijd maken om met hen de zaken te bespreken die hen bezig houden behoort tot mijn taak als anker-juf. Samen met het beleid en alle betrokken leerkrachten zoeken we steeds naar een autivriendelijke oplossing voor problemen die zich stellen op allerlei vlakken: middaginvulling, speeltijden, lesinhouden, stage,… 
 • Buffer-permanentie

  Mr. Tom

  Vanuit de Buffer-permanentie zoeken wij met alle partijen (leerling, (zorg-)leerkrachten, ouders, leefgroep, externe instanties, …) naar een oplossing voor gestelde gedragsproblemen en/of -uitdagingen, ten einde iedereen zo’n aangenaam en efficiënt mogelijke schoolloopbaan te garanderen.

   

  Mr. Bram

 • Vakleerkrachten GASV

  Mevr. Kathleen

  GASV staat voor “Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming” en is dat pakket vakken dat een zo ruim mogelijke algemene ontwikkeling beoogt. Onder GASV behoren de volgende vakken:
  –  Functioneel Rekenen waar de leerkracht je de basisrekenvaardigheden van je gekozen opleiding  aanleert.
  Thema’s (taal) waarin je vooral gestimuleerd wordt in het taalvaardig zijn..
  Godsdienst, Lichamelijke opvoeding, Crea en PC (zie verder)

   

  Mevr. Katrien

  Mevr. Annemie

  Mevr. Sandrine

   

  Mevr. Larissa

  Mevr. Charlotte

  Mevr Liesbet

  Mevr. Liesbet

   

  Mevr. Elien

  Mr. Bram

  Mr. Tom

   

  Mevr. Kim

  Mevr. Hilde

   

  Mr. Peter

  In het vak katholieke godsdienst gaan we naar vele zaken op zoek en dompelen we ons onder in diverse themas. Samenlevingsproblemen, symbolen die we al jaren gebruiken, thuissituaties hier en veraf van ons, ons geloof en dat van onze buur, sommige bijbelverhalen die we uitdiepen, hoe gaan we om met verlies… Misschien niet steeds een pasklaar antwoord dat je krijgt, maar samen gaan we er naar op zoek. Zet je schrap en denk je mee…?

   

  Mevr. Arianne

   

  Mr. Jurgen

  Als leerkrachten lichamelijke opvoeding gaan we voor een gezonde brok sport op school. We bieden de leerling een waaier van balsporten, atletiek, zwemmen, mountain-bike,… aan.

   

  Mevr. Anja

  Mr. Lennert

   

  Mevr. Tessa

  GASV staat ook voor Crea waar zowel muziek, tekenen, film als fotografie samen vallen. Tijdens de lessen crea kunnen de leerlingen naast hun cognitieve vaardigheden dus ook met hun creatieve talenten aan de slag. Ook bij leefsleutel-projecten, inleefdagen, vieringen, … zorgt Crea steevast voor de creatieve en/of muzikale injectie!

   

  Mr. Bram

  Werken met het toetsenbord, veilig internet, teksten opmaken, opzoeken van informatie, gebruik van praktische en nuttige websites, solliciteren… het komt allemaal aan bod tijdens de PC-lessen. Computer is immers niet meer weg te denken uit onze samenleving en ook op de werkvloer wordt een minimum aan computerkennis verwacht. Met zoveel mogelijk praktische en functionele oefeningen proberen we iedereen die kennis bij te brengen.
 • Vakleerkrachten BGV

  Mevr. Sandra

  In de afdeling kappersmedewerker staan wij dagelijks met ons team paraat om onze leerlingen op te leiden tot een volwaardige hulp in het kapsalon. De basistechnieken worden aangeleerd op oefenhoofden. Het klantenwerk geeft de leerlingen een heel realistisch beeld voor de latere tewerkstelling. Door onze permanente bijscholing en zeer goede samenwerking met onze stageplaatsen volgen we de modetendensen op de voet en staan wij garant voor een kwaliteitsvolle opleiding als voorbereiding op de arbeidsmarkt.

   

  Mevr. Marie-Anne

  Mevr. Niki

  Mevr. Claire

   

  Mevr. Sylvie

  Mevr. Jasmina

  Mevr. Jessica

   

  Mevr. Katrien

   

  Mr. Olivier

  In de afdeling grootkeukenmedewerker staan wij garant voor een kwaliteitsvolle opleiding om tewerk gesteld te worden in een grootkeuken (ziekenhuis, rust-en verzorgingstehuis, …). Er wordt gewerkt volgens HACCP-normen. Wij bereiden dagelijks een verzorgde dagschotel waarbij rekening gehouden wordt met seizoensgebonden ingrediënten. Deze dagschotels kunnen worden aangekocht via onze traiteurdienst.
  Wij streven ernaar om de realiteit op de werkvloer zo dicht mogelijk te benaderen, waarbij de leerling centraal staat.

   

  Mevr. Sabine

  Mevr. Kris

  Mevr. Ria

   

  Mevr. Marie-Anne

   

  Mr. Filip

  De leerkracht beroepsgerichte vorming (BGV) neemt een belangrijke plaats in tijdens de opleiding van de jongere. Omdat we een beroepsschool zijn bieden we ook veel lesuren beroepsgerichte vorming aan. Als leerkracht BGV blijven we voortdurend op de hoogte van de evoluties binnen het beroep Schilder-decorateur. Het is voor ons een uitdaging alle technieken van het vak en de nodige werkattitudes aan te leren. We begeleiden de jongeren op hun stage.

   

  Mr. Alain

  Mr. Stijn

  Mr. Tony

   

  Mr. Pieterjan

  De leerkracht beroepsgerichte vorming (BGV) neemt een belangrijke plaats in tijdens de opleiding van de jongere. Omdat we een beroepsschool zijn bieden we ook veel lesuren beroepsgerichte vorming aan. Als leerkracht BGV blijven we voortdurend op de hoogte van de evoluties binnen het beroep Onderhoudsassistent. Het is voor ons een uitdaging alle technieken van het vak en de nodige werkattitudes aan te leren. We begeleiden de jongeren op hun stage.

   

  Mr. Jeroen

  Mr. Pierre

   

  Mevr. Serap

  In de lessen leefsleutels gaan we als het ware vanaf het eerste leerjaar op pad met een rugzak. Les na les vullen we deze rugzak met nuttige tips. We leren gepast reageren wanneer we verleid worden tot het roken van een joint, het nuttigen van te veel alcohol … In de lessen leefsleutels schenken we veel aandacht aan menselijke sociale relaties.

   

  Mevr. Mia

  Mevr. Marleen

  De leerkracht huishoudelijke activiteiten en lichaamshygiëne werkt elke week rond allerlei praktische taken die plaatsvinden in het dagelijks huishouden. Deze lessen bereiden onze jongere voor op de stap naar zelfstandigheid in het leven. Als leerkracht HAL besteden we ook veel aandacht omtrent de zorg voor het eigen lichaam.

   

 • ABO

  Mevr. Marleen

  Mevr. Larissa

  De ABO-coördinator staat in voor alle administratie in verband met de opleiding. Zij coördineert het totale traject, dat start bij het zoeken van een geschikt bedrijf tot de eindevaluaties die overgaan in het bekomen van een vast contract. Zij legt contacten met de bedrijven, helpt bij het oplossen van mogelijke problemen en maakt afspraken met verschillende diensten (RVA, VDAB e.a. openbare instellingen).De coördinator is bereikbaar op het nummer van de school, of via het ABO-contactformulier op onze website.

 • Permanentie

  Mevr. Elke

  Wanneer je zelf of een leerkracht aangeeft dat het niet lukt in de klas of op de speelplaats, kan permanentie ingeschakeld worden.
  Aan de hand van een gesprek gaan we op zoek naar de best mogelijke manier om jou in deze situatie te helpen. We leren en oefenen samen hoe je in de toekomst beter voor jezelf kan zorgen.

   

  Mr. Stef

  Naast mijn job als permanentie ben ik ook verantwoordelijk voor zowat alle foto’s op deze website, waarvoor onze webmaster via deze weg zijn dank wil meegeven 😉
 • Logopediste

  Mevr. Carine

  Als logopediste verleen ik zorg op maat bij spraak-, taal-, lees- schrijf- en stemproblemen.
 • GOK

  Mevr. Kim

  Mevr. Annemie

  Als GOK-coördinatoren staan wij in voor het Gelijke Onderwijs Kansen beleid op onze school. In samenwerking met ouders, schoolteam, leerlingen en directie proberen we een sfeer te creëren waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Onze taak als GOK-coödinatoren situeert zich dan ook zowel binnen de klas als buiten de schoolmuren. Bij eventuele vragen of problemen helpen wij u graag verder. Verder zoeken we samen met de leerkrachten uit hoe bepaalde extra ondersteuning en/of uitdaging de lesopdracht net dat ietsje meer kan worden afgestemd op de noden of talenten van elke leerling afzonderlijk.
 • Administratief medewerker

  Mevr. Marie-Rose

  In de school wordt heel wat aangekocht. Als administratief financieel medewerker verzorg ik de boekhouding van de schoolbudgetten.
  Samen met TAC, TA en de vakverantwoordelijken adviseren we de directie. Samen met de directie bewaken we de gezonde financiële werking van de school.
 • Netwerkbeheerder

  Mr. Patrik

  Onze school is mee met de digitale snelweg. Het computerpark wordt gestuurd door een centrale server. Het grote pakket van “software”, “hardware”, “PC-herstellingen”, “mailverkeer”, “internet”,…, leid ik als netwerkbeheerder in goede ‘digitale’ banen.
 • Onderhoudspersoneel

  Mr. Abdul

  Ik zorg er graag elke dag voor dat alle gebouwen en klassen er netjes bijliggen. Op deze manier kunnen de leerkrachten en leerlingen elke dag “opgeruimd” 😉 aan hun schooldag beginnen.
 • Leerlingenraad

  leerlingenraad uitgesneden

  De Leerlingenraad

  Wij behartigen de belangen van leerlingen. In de leerlingenraad zetelen jongeren welke verkozen zijn door de leerlingen van de school.
  Veel onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten. Eén van onze toppers is onze reuze schoolfuif op het einde van het schooljaar. Naast de leerlingenraad zijn er ook de Conflixers die, in samenwerking met de permanentie, aan de slag gaan om pesterijen en conflicten tussen leerlingen onderling uit de wereld te helpen
 • CLB-medewerkers

  Mevr. Karin

  Het CLB is aanwezig op school. Wij werken nauw samen met de schoolpedagogen, de cel leerlingenbegeleiding en alle leerkrachten. We helpen mee de schoolloopbaan van de leerling te begeleiden.

   

  Mevr. Joke

 • Lio’s

  Lio’s krijgen de mogelijkheid om zich in De Karwij verder te ontplooien en te bekwamen in het lesgeven en in het omgaan met de bijzondere jongeren. Zij worden hierin bijgestaan en gecoacht door de karwij-mentoren. Voor het schooljaar 2017-2018 werden ons geen Lio’s toegewezen