Corona – info

ALLE CORONA-INFO? LESMATERIAAL ? ELKAAR ONTMOETEN ?

KLIK HIERBOVEN OP “NIEUWS”, DAARNA “CORONA” EN MAAK DAN UW KEUZE.

Voor de chronologische VLOG, scroll door naar onder…


Lokeren, 3 april 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Via deze weg laten we jullie weten dat, omwille van de Coronacrisis, alle buitenschoolse uitstappen en activiteiten voor dit schooljaar worden afgeschaft. We hebben het hier dan heel concreet over leeruitstappen algemeen, maar ook over de sportdagen, de wereldburgerschapsdag, het Z&O De Hagewinde festival Yololand, alsook de 3daagse voor de 4e jaars en 3daagse voor de 5e jaars. We weten dat heel wat leerlingen hier naar uitkeken, en vinden het net als hen heel jammer dat de omstandigheden ons tot het nemen van soortgelijke beslissingen noodzaken. Eventueel gestorte voorschotten voor beide 3daagse uitstappen zullen worden teruggestort.

Voor verdere vragen hieromtrent kunnen jullie vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de school.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn.

Vriendelijke groet,

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 1 april 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Zoals jullie wellicht wel weten mikt de overheid er op om na de paasvakantie over te gaan op het aanbieden van nieuwe leerstof. In dat opzicht is het belangrijk dat wij over iedereen zijn/haar mailgegevens beschikken, zowel van jullie als ouders, als van jullie, leerlingen. In deze link, of onder “Mailadressen …” (bij Corona), vinden jullie een lijst met alle mailgegevens van de school in het algemeen, maar ook van de zorgleerkrachten en de klastitularissen. Mogen wij vragen dat iedereen eens een mailtje stuurt naar zijn/haar zorg of klastitularis, zodat wij hier verder mee aan de slag kunnen na de paasvakantie?

Jullie kunnen via dezelfde weg, zoals eerder aangegeven, ook een aanvraag indienen voor een telefonisch oudercontact, waarbij de klastitularis jullie dan zal contacteren.

Vriendelijke groet,

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 29 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Normaal was donderdag 2 april een oudercontact voorzien. Omwille van de Corona-maatregelen kunnen we deze niet laten doorgaan zoals u van ons gewoon bent. Toch willen we jullie op de hoogte houden i.v.m. de leervorderingen van uw zoon of dochter.

Daarom houden we ons oudercontact deze week via telefoon, en wel vraaggestuurd: neem in de loop van de week contact op met de school via 09/348 67 86. Vermeld de naam van de leerling en de klas, en het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. U zal erna dan gecontacteerd worden door de klastitularis van uw zoon of dochter.

Op deze manier blijven we toch in contact, zelfs binnen deze moeilijke omstandigheden.

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 27 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Zoals u waarschijnlijk al kon vaststellen worden er door al onze collega’s heel wat inspanningen geleverd om jullie zoon/dochter thuis aan de slag te krijgen…

We krijgen hier dan ook fijne reacties over. Dankjewel hiervoor!

Vandaag brengen we graag het item Lichamelijke Opvoeding en Bingel nog eens onder de aandacht. Daag de leerkrachten uit, of ga een kijkje nemen www.bingel.be, waar leerlingen op verschillende eilanden oefeningen maken. Zij kunnen vrij kiezen uit taaloefeningen, rekenoefeningen, boeken, …

Voor meer uitleg kunnen jullie terecht op onze website, allemaal terug te vinden onder “Nieuws/Corona”

Een fijn en gezond weekend gewenst, met zorg voor elkaar, en voor iedereen rondom jullie!

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 24 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Zoals reeds eerder gemeld kunnen inschrijvingen i.v.m. voorrang broers en zussen van leerlingen, en kinderen van personeel kunnen ook digitaal gebeuren, en dit van 30 maart tot 24 april. Stuur een mailtje naar info@de-karwij.be, stuur een melding via het contactformulier van de website, of bel via 09 348 67 86 voor inlichtingen. Voor alle andere inschrijvingen (normaal gezien vanaf 22 april) wachten wij nog de richtlijnen van de overheid af.

Vriendelijke groet,

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 23 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Telenet voorziet mogelijkheid om gratis WIFI aan te bieden voor die gezinnen die hier omwille van financiële redenen nood aan zouden hebben. Je kan dit steeds in alle vertrouwen melden via de permanentie op school, en dit via 09/348 67 86.

Vriendelijke groet,

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 22 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Inschrijvingen i.v.m. voorrang broers en zussen van leerlingen, en kinderen van personeel kunnen ook digitaal gebeuren, en dit tot 27/03. Stuur een mailtje naar info@de-karwij.be, of stuur een melding via het contactformulier van de website. Voor alle andere inschrijvingen (normaal gezien vanaf 22 april) wachten wij nog de richtlijnen van de overheid af.

Vriendelijke groet,

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 21 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Ondertussen breidden de collega’s het digitaal lessenpakket alweer uit. Jullie kinderen kunnen hiervoor terecht op de pagina “Schoolwerk@home” telkens terug te vinden onder Nieuws/Corona – Info en maatregelen/… (waar jullie binnenkort vast nog meer initiatieven terug zullen vinden), en rechtstreeks via deze link.

Een fijn weekend!

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 20 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Belofte maakt schuld: vanaf vandaag kan uw kind ook oefeningen thuis maken voor school. Wij maken daarbij gebruik van Bingel. Op www.bingel.be kunnen de leerlingen op verschillende eilanden oefeningen maken. Zij kunnen vrij kiezen uit taaloefeningen, rekenoefeningen, boeken, …

Voor meer uitleg kunnen jullie terecht op onze website, meer bepaald in het menu onder Nieuws/Corona – Info en maatregelen/Bingel, of via deze link.

Een fijn weekend met zorg voor elkaar, en voor iedereen rondom jullie!

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 19 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

Het CLB laat het volgende weten omtrent openingstijden van clb ch@t.

Er werd beslist om de komende 2 weken vanaf maandag 23/3, tot en met donderdag 2/4:

–        De chat verder te versterken (we mikken op 6 chatmedewerkers die telkens tegelijkertijd beschikbaar zijn)

–        De chat van maandag tot donderdag telkens te openen van 14-21u

https://www.clbchat.be/

Zoals afgesproken zijn we momenteel alles in ’t werk aan ’t stellen om digitaal aan de slag kunnen met leerlingen en leerkrachten. We merken dat heel wat leerkrachten en leerlingen elkaar zeker vinden op de digitale snelweg – iets wat we alleen maar kunnen aanmoedigen. Hou zeker de website in het oog voor verdere initiatieven hieromtrent! Ouders die “GIMME” volgen hebben al heel wat initiatieven ontvangen!

Hieronder al enkele handige links waar de leerlingen OBS al mee aan de slag kunnen:

Het alfabet

https://www.computermeester.be/alfabetisch-rangschikken.htm

https://static.oefen.be/oefening/2/5/2/5/0/e/AlfabetischRangschikken/alfabetisch.htm

Thema cijferen : waar we in de klas nu ook mee bezig zijn!

https://www.computermeester.be/cijferen.htm

Oefenen op lengtematen

https://www.youtube.com/watch?v=sjdGiry4R54

https://www.youtube.com/watch?v=tRvaALumlW0

https://www.computermeester.be/liniaal.htm

https://www.rekenen-oefenen.nl/instruction/rekenen/meten-en-meetkunde/meten/meten/metriek-stelsel-voor-lengtematen

Thema de voetganger en verkeer:
http://digibordmeesterkurt.yurls.net/nl/page/863193

Hartelijke Groet!

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 18 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s), leerlingen,

U bent waarschijnlijk ook reeds op de hoogte van de verstrengde maatregelen die sinds gisterenavond door de overheid werden afgekondigd. De school blijft dus haar best doen om leerlingen op te vangen voor die kinderen en ouders die hier nood aan hebben.

We bekijken dagelijks of het busvervoer blijvend kan gegarandeerd worden.

Verder bekijken we momenteel hoe we onze leerlingen wat taken en lessen kunnen aanbieden, ten einde ook aan deze vraag tegemoet te kunnen komen. Hou steeds de website in het oog voor verder nieuws hieromtrent, of voor de meest recente info.

Voorlopig blijft de school nog steeds bereikbaar via 09/348 67 86

Draag goed zorg voor elkaar, en voor iedereen rondom jullie!

Hartelijke dank aan iedereen om zijn/haar rol in dit alles op te nemen!

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 13 maart 2020

Lokeren, 13 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s),

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor:

 • Leerlingen die enkel kunnen opgevangen worden door hun grootouders.
 • Kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de zorgsector, en enkel door die ouders kunnen opgevangen worden.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

Mogen we tijdens deze uitzonderlijke periode van schorsing van de lessen verwijzen naar onze website www.de-karwij.be voor de meest concrete info? Indien nodig kan u ons ook telefonisch contacteren. Binnen de mogelijkheden blijft ons secretariaat bereikbaar tijdens deze periode. Voor vragen of informatie kan u ons dan bereiken op onderstaand nummer. Indien gewenst kan u ook steeds contact opnemen via de website.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

Dank voor uw begrip,

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren, 11 maart 2020

Lokeren, 11 maart 2020

Beste ouders, opvoed(st)er(s),

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.

Concreet betekent dit voor onze school dat we de gewone lessen en bijhorende taken laten doorgaan met uitzondering van: uitstappen, evenementen en snuffelstages. Die gaan dus toit nader order NIET door.

Voor wat betreft stages en klantenwerk lichten we alle betrokkenen in m.b.t. de nieuwe richtlijnen, en bekijken we samen met alle betrokkenen of/en hoe we dit verder vorm geven. Idem voor wat de schoolbezoeken/snuffelstages/… betreft.

Ook wat het oudercontact van 02/04 betreft zien wij ons genoodzaakt dit NIET te laten doorgaan. We communiceren op een later tijdstip nog op welke manier we toch de nodige info omtrent de leervorderingen nog aan u kunnen doorgeven (rapport, telefonisch, …). We verwijzen voor verdere en de meest recente info steeds naar onze schoolwebsite www.de-karwij.be.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

 • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
 • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.   Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
 • Wat kan je als ouder doen? 

 

 • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders
 •  Meer informatie?

Dank voor uw begrip,

Directie

Patrick De Meulenaer


Lokeren 3 maart 2020

Lokeren 3 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen,

Een update van de stand van zaken rond het Corona virus :

Er zijn vandaag signalen van besmetting in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school en zorggroepen?

Verandert deze besmetting in de andere school iets voor onze school of leefgroepen?

Voor onze scholen en leefgroepen verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.

Welke richtlijnen blijven van toepassing?

We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Wat kan je als ouder/opvoeder doen?

Preventieve maatregelen blijven toepassen

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen geven.
 • Vermijd nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. Mocht je kind ziek worden in een verblijfsgroep van Zorg & Onderwijs De Hagewinde, dan wordt de noodzaak tot afzondering op de groep door de interne arts bekeken. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de verblijfsgroep.

Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.

Praat met je kind over corona

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:

1 Luister vooral

Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?

2 Geef emoties een plek

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.

3 Benadruk de zeldzaamheid

Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.

4 Blijf bij de feiten

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.

5 Benoem ook positieve dingen

Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.

Meer informatie?

Met vriendelijk groet,

directies MFC De Hagewinde

directies BuBaO De Vinderij

directie BuSO De Karwij


Lokeren 2 maart 2020

Beste ouders, opvoeders en leerkrachten,

Beste leerlingen,

Via deze brief geven we jullie een stand van zaken over het Coronavirus.

Vanuit Zorg & Onderwijs De Hagewinde (scholen en zorggroepen MFC) willen we jullie melden dat de verblijfsgroepen en de scholen open blijven.

Zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), mag die persoon naar school/verblijfsgroep blijven gaan of komen werken. Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij/zij thuis blijven en de huisarts contacteren. Voor meer richtlijnen gebruiken wij de communicatie van de overheid en zullen alles nauwgezet opvolgen. Wanneer er wijzigingen zijn, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte (zie ook de website van de school).

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België meerdere mensen met het virus zullen opduiken. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet jij als ouder weten en doen?

 

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

 

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig. Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen. In dat geval verwittigt de overheid de organisatie, en houden wij je op de hoogte.

 

Wat kan ik als ouder doen?

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale was-gels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen en kussen te geven.

Een mondmasker dragen is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten?

 • Mocht je kind thuis ziek worden : Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen indien nodig.
 • Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld met het verzoek je kind zo snel mogelijk op te komen halen. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.
 • Mocht je kind ziek worden in een verblijfsgroep van Zorg & Onderwijs De Hagewinde, dan wordt de noodzaak tot afzondering op de groep door de interne arts bekeken. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de verblijfsgroep.

 

Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Met vriendelijk groet,

Directie

Patrick De Meulenaer