coma?

Afbeelding 616-2comAfterwork_09

Het hele Coma!- gebeuren is gegroeid uit het groots multimediaspektakel “Coma!”, dat onze school in 2007 samen met twee kunstenaars in elkaar bokste.

Omdat zo’n prestigieus project massa’s geld kost, waren we natuurlijk maar wat blij te kunnen rekenen op een heleboel gulle sponsors/schenkers.

Naast de sponsoring werden tal van neven-activiteiten georganiseerd en geld-inzamelings-projecten op touw gezet. Zo was de Coma!-quiz één van die projecten, en vijf jaar lang een vaste activiteit op onze jaarkalender.

Met het verlopen van het multi-media-spektakel kregen de verkregen inkomsten en sponsorgelden al gauw een nieuwe bestemming : de superbeloningen – activiteiten of bestemmingen, die, voor onszelf of onze eigen kinderen niet eens zo uitzonderlijk zijn, maar, zonder comAfterwork, voor heel wat van onze jongeren, omwille van onder andere financiële redenen, toch onbereikbaar zouden zijn…

Ook ons jongste Coma!-broertje, nl. comAfterwork, past volledig in dit profiel, en heeft als enig doel de fantastische, maar o zo dure super- beloningen, voor onze leerlingen te vrijwaren.

Klik hier voor alle info omtrent coma!, zoals daar zijn de historiek van ’t project, de bestemming van de inkomsten, de sponsorlijst,…

Afbeelding 302-2Afbeelding 398-2